opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

EMPORA

Empora - galeria lub trybuna wsparta na filarach, kolumnach albo wspornikach, kryta lub odkryta, stosowana głównie w budowlach sakralnych w celu powiększenia użytkowej powierzchni ich wnętrz lub też w celu utworzenia wyodrębnionego pomieszczenia dla określonej grupy ludzi (zakonnic, zakonników, dworu, kobiet).