opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

EMPIRE

Empire - styl cesarstwa, odmiana późnego klasycyzmu, wykształcona we Francji w pierwszym piętnastoleciu XIX wieku, charakterystyczna głównie dla okresu panowania cesarza Napoleona I. Architektura ta charakteryzuje się większymi wpływami sztuki antycznej, a także licznymi motywami egipskimi.