opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

EKLEKTYZM

Eklektyzm - kierunek polegający na łączeniu w jednej budowli w sposób swobodny, często niezgodnych ze sobą, elementów wybranych z różnych stylów architektonicznych.

EMPIRE

Empire - styl cesarstwa, odmiana późnego klasycyzmu, wykształcona we Francji w pierwszym piętnastoleciu XIX wieku, charakterystyczna głównie dla okresu panowania cesarza Napoleona I. Architektura ta charakteryzuje się większymi wpływami sztuki antycznej, a także licznymi motywami egipskimi.

EMPORA

Empora - galeria lub trybuna wsparta na filarach, kolumnach albo wspornikach, kryta lub odkryta, stosowana głównie w budowlach sakralnych w celu powiększenia użytkowej powierzchni ich wnętrz lub też w celu utworzenia wyodrębnionego pomieszczenia dla określonej grupy ludzi (zakonnic, zakonników, dworu, kobiet).

ENTAZIS

Entazis - entasis; nieznaczne wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, występującej mniej więcej na jednej trzeciej jej wysokości, stosowane ze względów wizualnych.

ENTRE COEUR ET JARDIN

Entre cour et jardin - fr. między dziedzińcem a ogrodem; typ pałacu barokowego, wykształconego we Francji w XVII wieku. Główny budynek, zwany corps de logis, leżał na osi między dziedzińcem honorowym (cour d' honneur) a ogrodem, znajdującym się na tyłach pałacu.

EPITAFIUM

Epitafium - ozdobna tablica dla uczczenia pamięci zmarłego, umieszczana zazwyczaj na ścianach lub filarach kościoła często w sąsiedztwie grobu zmarłego, a zawierająca poświęcony mu napis, niekiedy jego portret albo scenę figuralną, a także odpowiednie symbole i alegoryczne atrybuty.