opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

DACH PULPITOWY

Dach pulpitowy - tzn. jednospadowy. Rodzaj dachu stromego o jednostronnie nachylonej połaci.