opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

DACH NAMIOTOWY

Dach namiotowy - dach o trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku. Szczególnym przypadkiem takiego dachu jest pokrycie stożkowe.

DACH PULPITOWY

Dach pulpitowy - tzn. jednospadowy. Rodzaj dachu stromego o jednostronnie nachylonej połaci.

DWÓR

Dwór - dom mieszkalny o funkcjach rezydencji, typowy dla mniejszych posiadłości ziemskich, wznoszony w Polsce i użytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem od średniowiecza do czwartego dziesięciolecia XX wieku.

DZIEDZINIEC

Dziedziniec - wydzielona, niezadaszona przestrzeń w budynku lub zespole budynków. Dziedziniec pełnił niegdyś funkcje użytkowo-reprezentacyjne. Mógł być zamknięty – otoczony ze wszystkich stron, albo otwarty – przynajmniej jedna strona nie była zamknięta. Dziedzińce występowały w budownictwie świeckim i sakralnym. W zamkach były zamknięte krużgankami, a w pałacach – arkadowe, otoczone loggiami.