opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

COKÓŁ

Cokół - najniższy nadziemny fragment budynku, wysunięty do przodu (lub cofnięty) w stosunku do wyższych partii muru, stanowiący jego podstawę konstrukcyjną lub tylko wizualną; także podobny element w odniesieniu do takich architektonicznych składników budynku jak kolumna, filar, pilaster, portal.