opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

CIOS

Cios - blok kamienny przycięty w kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, osadzany w murze w regularnie układanych warstwach. Licowa powierzchnia ciosu jest obrobiona: dłutowaniem, młotkowaniem, szlifowaniem, itp.