opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

CAMPANILLE

Campanille - kampanila, dzwonnica kościelna zbudowana obok budynku kościoła. Rozwiązanie architektoniczne wytworzone we wczesnym chrześcijaństwie we Włoszech.