opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

CAMPANILLE

Campanille - kampanila, dzwonnica kościelna zbudowana obok budynku kościoła. Rozwiązanie architektoniczne wytworzone we wczesnym chrześcijaństwie we Włoszech.

CIOS

Cios - blok kamienny przycięty w kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, osadzany w murze w regularnie układanych warstwach. Licowa powierzchnia ciosu jest obrobiona: dłutowaniem, młotkowaniem, szlifowaniem, itp.

COKÓŁ

Cokół - najniższy nadziemny fragment budynku, wysunięty do przodu (lub cofnięty) w stosunku do wyższych partii muru, stanowiący jego podstawę konstrukcyjną lub tylko wizualną; także podobny element w odniesieniu do takich architektonicznych składników budynku jak kolumna, filar, pilaster, portal.