opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

BONIOWANIE

Boniowanie - dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego naśladownictwo wykonane w tynku. Polega na zaakcentowaniu profilami zewnętrznych krawędzi prostokątnych ciosów kamienia i utworzeniu w ten sposób efektownych poziomych i pionowych podziałów. Z kolei powierzchnia samych ciosów może być polerowana, groszkowana czy szlifowana itp. Boniowanie może dotyczyć całości elewacji lub jej fragmentu (np. cokołu, narożników czy portali). Znane od czasów rzymskich, rzadkie w średniowieczu, popularne od renesansu (np. w architekturze pałacowej) do dziś.