opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

BLENDA

Blenda - otwór ślepy; płytka wnęka w murze o kształcie arkady lub okna, stosowana zazwyczaj w elewacjach budynków jako element dekoracyjny, rzadziej ze względów techniczno-praktycznych w celu odciążenia ściany przez zmniejszenie grubości muru.