opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

BIFORIUM

Biforium - dwudzielne, przedzielone pośrodku pionowo kolumienką lub słupkiem arkadowe okno albo przezrocze romańskie lub gotyckie.