opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ARCHIWOLTA

Archiwolta - profilowany lub pokryty ornamentem dekoracyjny łuk na czole arkady w otworach drzwi, bram, okien itp., zasłaniający krzywiznę łuku pełniącego funkcję konstrukcyjną. Archiwolta jest ułożona z ozdobnej cegły, wykuta w kamieniu lub wykonana w stiuku czy tynku.