Znane postacie - Stanisław Śnieg

Stanisław Śnieg


Stanisław Śnieg (współtwórca lubińskiej „Solidarności”, autor publikacji historycznych i publicystycznych, poeta) – urodzony 14 VIII 1927 roku w Dubience koło Chełma. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytutu Geografii) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Geologii). W latach 1964 – 1980 był nauczycielem w Technikum Górniczym Rud Miedzi w Lubinie. Od 1980 jest aktywnym działaczem „Solidarności”. Inicjator powołania KZ Pracowników Oświaty na terenie Lubina, Legnicy, Jawora, Złotoryi. Od 1982 roku redaktor „Żądła Robola”. 31 VIII 1982 był współorganizatorem manifestacji w Lubinie. We wrześniu tegoż roku aresztowany, zwolniony ze względu na stan zdrowia. Ponownie aresztowany 30 IX 1983. Na mocy amnestii zwolniony w 1984 roku. 11 IV 1985 po raz kolejny aresztowany za działalność kolportażową oraz drukarską. 9 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Od VI 1988 działacz Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności” na Dolnym Śląsku, nast. „Solidarności” Zagłębia Miedziowego. Współpracownik Ruchu Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. Autor ksiązki o wydarzeniach z 1982 roku pt. „Alarm dla miasta Lubina”. Laureat Nagrody Miasta Lubina (1992), w 2007 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

opr. Piotr Bieruta