Znane postacie - Kaspar Schwenkfeld von Ossig

Kaspar Schwenkfeld von Ossig


Kaspar Schwenkfeld von Ossig (reformator religijny, twórca grupy wyznaniowej szwenkfeldystów) - urodził w 1490 w Osieku koło Lubina. Od 1505 roku studiował w Kolonii, a od 1507 roku we Frankfurcie nad Odrą. Następnie przebywał na dworach książąt śląskich, najdłużej (do 1523) był radcą dworu Fryderyka II Legnickiego. Od 1519 roku pod wpływem pism Lutra nawrócił się na protestantyzm. Zamieszkał w swoim rodzinnym majątku w Osieku i tam zajął się gruntownym studiowaniem teologii. W 1524 roku odrzucił doktrynę Lutra o eucharystii jako sprzeczną z Biblią. W grudniu 1525 roku udał się z napisanymi rozprawami teologicznymi do Wittenbergi, gdzie polemizował z wybitnymi teologami luteranizmu i samym Lutrem. Doprowadziło to do ostrego sporu, podczas którego zarzucił Lutrowi tworzenie "nowego papizmu (katolicyzmu)". W wyniku tego grupa Schwenkfelda oderwała się od luterańskiej doktryny i zaczęła realizować ideał "pierwotnego Kościoła chrześcijańskiego". Nasilający się konflikt z Kościołem luterańskim oraz z księciem legnickim spowodował, że Schwenkfeld musiał opuścić Dolny Śląsk. Najpierw przeniósł się do Strasburgu. Zmuszony do ciągłych przenosin, zmarł w dniu 10 grudnia 1561 roku i został pochowany w tajemnicy, miejsce jego pochówku nie jest znane.

opr. Piotr Bieruta