Znane postacie - Johann Heermann

Johann Heermann


Johann Heermann (ewangelicki duchowny, pisarz, poeta) urodził się 11 X 1585 roku w Rudnej. W 1602 roku został nauczycielem domowym u Valeriusa Herbergera, śląskiego poety. Pierwsze utwory poetyckie wydał w 1609 roku podczas nauki w książęcym gimnazjum w Brzegu. W tymże roku udał się do Straßburga, gdzie wstąpił na uniwersytet, ale już w 1610 choroba zmusiła go do powrotu na Dolny Śląsk. W 1611 roku został proboszczem w Chobieni okazując się wspaniałym mówcą. Tę funkcję piastował mimo choroby krtani przez 27 lat. Tu tworzył swoje pierwsze pieśni religijne. Podczas wojny 30-letniej i śląskiej kontrreformacji jego parafia bardzo ucierpiała wskutek grabieży i zarazy. Od 1624 roku tworzył kazania tylko na piśmie. Jego cierpienie zmusiło go ostatecznie do rezygnacji z urzędu. Odczuł to boleśnie. W 1638 roku wyprowadził się do Leszna, gdzie zajął się pracą literacką. Zmarł dnia 24 II 1647 roku w Lesznie.

Johann Heermann jest uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców ewangelickich pieśni religijnych. Za łacińską poezję został uhonorowany przez humanistów zaszczytnym tytułem Poeta laureatus Caesarius. Dziewięć jego religijnych pieśni znajduje się do dziś w ewangelickich śpiewnikach, znanych jako pieśni pasyjne.

opr. Piotr Bieruta