Znane postacie - Jan Jonston

Jan Jonston


Jan Jonston (przyrodoznawca, historyk, pedagog, lekarz.) – urodził się 3 IX 1603 w Szamotułach. Od 1611 uczył się przez trzy lata w szkole braci czeskich w Ostrorogu, skąd przeniósł się do gimnazjum ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim. Po pięciu latach nauki w bytomskim gimnazjum kontynuował naukę w Toruniu, skąd wyniósł doskonałą znajomość języka hebrajskiego. W latach 1623 - 1625 studiował w Szkocji na akademii w Saint Andrews język hebrajski, filozofię i teologię. W 1636 r. wrócił do Leszna, został lekarzem nadwornym Leszczyńskich i lekarzem miejskim. Był także pedagogiem w gimnazjum leszczyńskim. W czasie wojen szwedzkich w 1656 r. udał się na Dolny Śląsk. Osiadł w swojej posiadłości w Składowicach, którą kupił w listopadzie 1652 roku od Gotfryda von Haugwitza. Podczas pobytu w posiadłości pod Lubinem napisał liczne dzieła z zakresu historii, medycyny i botaniki. Mieszkając w Składowicach utrzymywał bliski kontakt z legnickim dworem książęcym oraz z uczonymi z Danii, Anglii, Francji, Szkocji, Holandii, a nawet z dalekiej Hiszpanii. Zmarł w Składowicach w dniu 8 VI 1675 roku, a jego zwłoki przewieziono do Leszna i pochowano na cmentarzu kalwińskim, dziś już nieistniejącym.

opr. Piotr Bieruta