Znane postacie - Jan Biliński

Jan Biliński


Jan Biliński (historyk, autor publikacji o historii Lubina i Ziemi Lubińskiej) – urodził się w 1925 roku we wsi Bielinek pod Lwowem. W okresie II światowej walczył w AK – był członkiem IV oddziału 8. kompanii 28. pułku piechoty w oddziale ppor. Andrzeja Ćwikły. Bezpośrednio po wojnie był więziony przez władze ludowe za wojskową przeszłość. Następnie pracował jako przewodnik turystyczny, działał w wałbrzyskim oddziale PTTK. Do Lubina przyjechał w październiku 1964 roku. Z jego inicjatywy powstał lubiński oddział PTTK. Jako pracownik Urzędu Miasta w Lubinie, pełnił funkcję kronikarza miejskiego. Przez wiele lat gromadził i spisywał informacje o lokalnej historii, tworząc „Kronikę Lubińską”. Jan Biliński dwukrotnie został uhonorowany nagrodą Miasta Lubina (1966, 1993 r.). Zmarł w Lubinie dnia 7 I 2000 roku.

opr. Piotr Bieruta

 

Jan Biliński uwieczniony został na największym w Lubinie muralu o tematyce historycznej znajdującym się przy ulicy Budziszyńskiej.