Znane postacie - Hanna Krzewska-Lis

Hanna Krzewska-Lis


Hanna Krzewska-Lis (artysta plastyk) - urodziła się we Włocławku, 20 kwietnia 1928 roku. W 1929 roku wraz z rodziną przeprowadziła się do Warszawy, gdzie mieszkała w okresie okupacji i Powstania Warszawskiego. Przed II Wojną Światową skończyła szkołę powszechną nr 68 na Żoliborzu. Następnie uczęszczała do Gimnazjum im. Aleksandry Piłsudskiej, a w czasie okupacji naukę kontynuowała w tajnych kompletach, odbywających się m.in. w jej domu. Podczas Powstania Warszawskiego była najmłodszą sanitariuszką w jednym z powstańczych szpitali. W 1944 roku została wywieziona wraz z matką do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, a następnie do kobiecego obozu filialnego w Königsberg Neumark (obecnie jest to Chojna Szczecińska w województwie zachodniopomorskim), gdzie pracowała przy rozbudowie lotniska Wehrmachtu, aż do wyzwolenia w 1945 roku. Po wojnie ukończyła studia na Wydziale Ceramiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1957 roku uzyskała dyplom pod kierunkiem prof. Mieczysława Pawełko. W 1956 roku wyszła za mąż za Henryka Lisa. Mieszkała m.in. w Świebodzinie, gdzie w latach 1958-1960, z wielkim zaangażowaniem pracowała w oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej. W latach 1975-1981 była kierownikiem Delegatury BWA w Legnicy (czyli filii centralnej i ogólnopolskiej instytucji Biura Wystaw Artystycznych, noszącej w latach 1972-1989 nazwę „Czarna Galeria”). W roku 1981 r. znalazła się w składzie redakcji dwóch numerów specjalnych „Solidarność”, wydanych z okazji 1 maja i 3 maja. 1 lipca 1981 roku Międzyzakładowa Komisja Robotnicza w Zakładach Górniczych „Lubin” podjęła uchwałę o wykonaniu sztandaru. Wykonanie jego projektu zlecono Hannie Krzewskiej-Lis (sztandar zrealizowała Artystyczna Pracownia Haftów w Łodzi. Sztandar ten został poświęcony w Lubinie 29 listopada 1981 roku przez księdza Prymasa Józefa Glempa.

Jej twórczość to głównie malarstwo i rysunek, w większości sceny krajobrazowe - pejzaże, oraz martwa natura. Była uczestniczką wielu ekspozycji organizowanych w kraju, m.in. w Regionalnej Wystawie Szkła i Ceramiki w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (1960r.), Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki „Przeciw Wojnie”, w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie (1966r., 1975r.). Artysta brała również udział w przedsięwzięciach międzynarodowych, takich jak Wystawa Plenerowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Kazanłyku w Bułgarii, czy Międzynarodowy Plener w Dolinie Róż, w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii. W latach 1985-1986 otrzymała Stypendium Wojewody Legnickiego. W 1989 roku (z okazji 700-lecia Lubina) Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej wydało opr. przez Stanisława Tokarczuka tekę z jej 13 rysunkami pt. „Lubin na rysunkach”.

Hanna Krzewska-Lis artystycznie działała także na terenie Gminy Złotoryja, była członkinią Fundacji Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot”, miała swoją pracownie w Leszczynie, spędzała tam twórczo czas od wiosny do jesieni, na zimę wracała do Lubina. Artystka była zauroczona Leszczyną, cyt: ”właśnie ona jest dla mnie inspiracją”.

Hanna Krzewska- Lis zmarła w 2011 roku. Spoczywa na cmentarzu „Zacisze” w Oborze, koło Lubina.

opr. Paula Chruściel