Znane postacie - Benjamin Schmolck

Benjamin Schmolck


Benjamin Schmolck (ewangelicki duchowny, poeta) - urodził się 21 grudnia 1672 roku w Chróstniku. Początkiem edukacji Benjamina była nauka domowa. Następnie uczył się w szkole elementarnej w Kowarach, a od 1681 roku w Ścinawie. Kolejne trzy lata nauki odbył w legnickim gimnazjum.

W 1688 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie przygotowywał się do studiów uniwersyteckich. Po pewnym czasie wyjechał do Lubania, za swoim rektorem Georgem Wende. Tam właśnie poznał nauczyciela i poetę Gottfierda Hoffmana, który zachęcił Benjamina do pisania poezji. Po pięciu latach Schmolck kontynuował naukę na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie wygrywając jeden z konkursów zdobył „koronę poetycką”. Tym wyróżnieniem zyskał popularność w wielu krajach niemieckich.

Po ukończeniu studiów poeta powrócił w rodzinne strony, gdzie w 1701 roku został ordynowany na księdza. W roku 1702 objął stanowisko diakona w świdnickim Kościele Pokoju. W tym miejscu rozwinął szeroką działalność duszpasterską, co dało mu przydomek „świdnickiego Chryzostoma” (Złotoustego). W 1708 roku Schmolck został powołany na archidiakona, w 1712 roku został seniorem, a w roku 1714 prymariuszem. W Świdnicy Benjamin Schmolck rozwinął szeroką działalność duszpasterską. Wraz z dwoma innymi księżmi zaspokajał potrzeby duchowe parafii liczącej ponad 14 tysięcy wiernych. Zyskał sobie swoim poświęceniem szczególną miłość i szacunek parafian. Zmarł w 1737 roku w Świdnicy.

Benjamin Schmolck jest autorem wielu pieśni (circa 1200) i wierszy. Również spod jego ręki wyszła ogromna ilość modlitw oraz nieliczne utwory o tematyce świeckiej. Większość pieśni i modlitw ukazała się drukiem już za jego życia.

opr. Anna Świderska

Źródła:
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Schmolck
http://hymntime.com/tch/bio/s/c/h/schmolck_b.htm
http://www.mojemiasto.swidnica.pl/artykuly_brylla_swidnicki_zlotousty_benjamin_schmolck.htm