Friedrich Bernhard Wernher „Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis”

Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768.

 

Część monumentalnego dzieła Friedricha Bernharda Wernhera z połowy XVIII stulecia pt. „Topographia oder Prodromus Delineati Silesiae Ducatus [...]” („Topografia Śląska”). „Topografia Śląska” składa się z 5 tomów, zawierających 2742 stron własnoręcznego pisma i 1183 kolorowanych akwarelą rysunków piórkiem, z czego 1041 dotyczy Śląska w obecnych granicach. Prezentowany fragment dotyczy Lubina i jego okręgu.

 

Kurt Bimler „Die Schlesischen Massiven Wehrbauten”

Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten. Band 4. Fürstentum Liegnitz. Kreise Liegnitz. Goldberg. Lüben, Bd. IV, Breslau 1943.

 

Prezentujemy fagment IV tomu publikacji Kurta Bimlera wydanej we Wrocławiu w 1943 r. pt. „Die schlesischen massiven Wehrbauten. Fürstentum Liegnitz. Kreise Liegnitz. Goldberg. Lüben” (Śląskie budowle warowne. Księstwo legnickie, okręg Legnica, Złotoryja, Lubin”). Fragment poświęcony jest średniowiecznym początkom organizmu miejskiego Lubina i ówczesnemu systemowi jego fortyfikacji. Autor opisuje również dzieje i znaczenie militarne lubińskiego zamku. W publikacji autor zamieścił rysunkowe rekonstrukcje urbanistycznego kształtu średniowiecznego Lubina.

 

Lubin na tle Dolnego Śląska

„Lubin na tle Dolnego Śląska”

 

Prezentujemy zestaw osiemnastu historycznych map składających się na plenerową wystawę pt.: „Lubin na tle Dolnego Śląska”. Ekspozycja została przygotowana przez Centrum Kultury „Muza” i Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Na wszystkich prezentowanych mapach odnaleźć można oczywiście miasto Lubin. Reprodukcje prezentowane są w układzie chronologicznym - najstarsza eksponowana mapa powstała w 1544 roku, a pochodzi z dzieła S. Mustera pt.: „Cosmographia”, najmłodsza jest „Mapa Powiatu Lubińskiego” wydana w 1949 roku we Wrocławiu. Każdej z prezentowanych map towarzyszy szczegółowy opis, zawierający źródło jej pochodzenia i datę powstania. Wystawa jest elementem projektu kilku plenerowych ekspozycji historycznych o edukacyjnym charakterze.

 

Mapa księstwa legnickiego z połowy XVIII wieku

Mapa księstwa legnickiego z połowy XVIII wieku [w:] Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768

 

wernher1 t

Mapa okręgu Rudna z połowy XVIII wieku

Mapa okręgu Rudna z połowy XVIII wieku [w:] Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768

 

rudna t

Mapa sztabowa z okręgu lubińskiego z 1933 roku (Messtischblatt nr.4633)

Mapa sztabowa z okręgu lubińskiego z 1933 roku (Messtischblatt nr.4633)

 

Luben t