Lubin na tle Dolnego Śląska

„Lubin na tle Dolnego Śląska”

 

Prezentujemy zestaw osiemnastu historycznych map składających się na plenerową wystawę pt.: „Lubin na tle Dolnego Śląska”. Ekspozycja została przygotowana przez Centrum Kultury „Muza” i Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Na wszystkich prezentowanych mapach odnaleźć można oczywiście miasto Lubin. Reprodukcje prezentowane są w układzie chronologicznym - najstarsza eksponowana mapa powstała w 1544 roku, a pochodzi z dzieła S. Mustera pt.: „Cosmographia”, najmłodsza jest „Mapa Powiatu Lubińskiego” wydana w 1949 roku we Wrocławiu. Każdej z prezentowanych map towarzyszy szczegółowy opis, zawierający źródło jej pochodzenia i datę powstania. Wystawa jest elementem projektu kilku plenerowych ekspozycji historycznych o edukacyjnym charakterze.