Friedrich Bernhard Wernher „Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis”

Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768.

 

Część monumentalnego dzieła Friedricha Bernharda Wernhera z połowy XVIII stulecia pt. „Topographia oder Prodromus Delineati Silesiae Ducatus [...]” („Topografia Śląska”). „Topografia Śląska” składa się z 5 tomów, zawierających 2742 stron własnoręcznego pisma i 1183 kolorowanych akwarelą rysunków piórkiem, z czego 1041 dotyczy Śląska w obecnych granicach. Prezentowany fragment dotyczy Lubina i jego okręgu.