Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”

1980 rok

BIULETYN „Solidarność Zagłębia Miedziowego” wydawany jest od października 1980 roku. Wydawcą pierwszych numerów Pisma był Międzyzakałdowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Legnicy. Autorem winiety (która przetrwała do dzisiaj) jest Marek Kozłowski, który był wówczas współredaktorem. Czasopismo ukazuje się po dzień dzisiejszy. Obecnie wydaje je Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 1

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 2

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 3

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 5

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 6

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 7

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 8

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 9

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 10

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 11

 

Biuletyn „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, nr 12

Friedrich Bernhard Wernher „Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis”

Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768.

 

Część monumentalnego dzieła Friedricha Bernharda Wernhera z połowy XVIII stulecia pt. „Topographia oder Prodromus Delineati Silesiae Ducatus [...]” („Topografia Śląska”). „Topografia Śląska” składa się z 5 tomów, zawierających 2742 stron własnoręcznego pisma i 1183 kolorowanych akwarelą rysunków piórkiem, z czego 1041 dotyczy Śląska w obecnych granicach. Prezentowany fragment dotyczy Lubina i jego okręgu.