Zbrodnia Lubińska '82

Wystawa historyczna „Zbrodnia Lubińska '82” składa się z 32 plansz przygotowanych z materiałów Archiwum Państwowego w Legnicy, Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział Wrocław, Archiwum Zarządu Regionu NSZZ Solidarność „Zagłębie Miedziowe” oraz ze zbiorów Stanisława Śniega.

Wybór tekstów i fotografii: dr Marek Zawadka

Fotografie: Krzysztof Raczkowiak, Jerzy Kosiński

Organizator: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie