Zagłębie Miedziowe w latach 1956-1990

Wystawa historyczna „Zagłębie Miedziowe 1956-1990” składa się z 40 plansz przygotowanych z materiałów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Dział Dokumentów Życia Społecznego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, zbiorów prywatnych Krzysztoka Raczkowiaka, Jarosława Maliniaka oraz Barbary Techmańskiej i Marka Zawadki. Intencją autorów wystawy było rzetelne przedstawienie niektórych aspektów życia społecznego w Zagłębiu Miedziowym w latach 1956-1990.

Koncepcja wystawy: dr Barbara Techmańska, dr Marek Zawadka

Wybór zdjęć: Małgorzata Broniecka, Beata Kurpińska, Tomasz Pulwer, Marek Zawadka

Przygotowanie techniczne: Grzegorz Polewczyk, Tomasz Pulwer

Podpisy pod zdjęciami pochodzą z materiałów archiwalnych - wybór: Tomasz Pulwer, Marek Zawadka

Koncepcja oraz realizacja plastyczna; przygotowanie do druku: Tomasz Pulwer

Organizator: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie