Ex libris

Prezentujemy zestaw kilkunastu ex librisów poświęconych postaci Mikołaja Pruzi. Ex librisy wykonane zostały na potrzeby nieistniejącego już konkursu organizowanego w Lubinie od 1983 do 2003 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej.

Przedsięwzięcie pierwotnie nosiło nazwę „Konkurs na Exlibris i Małą Formę Graficzną im. Mikołaja Pruzi” (1983 r.), następnie „Biennale Małej Formy Graficznej im. Mikołaja Pruzi” (1985-1987 r.), by ostatecznie przyjąć nazwę „Międzynarodowe Biennale Grafiki w technikach metalowych im. Mikołaja Pruzi – CUPRUM” (do 2003 r.).

1. Mariaelisa Leberoni (Włochy)
„Ex libris”, 1987 r.

2. Leszek Kowalczyk
„Ex libris Andrzeja Owczarka”, 1987 r.

3. Georg Opdenberg (Niemcy)
„Ex libris – Nicholas Pruzie”, 1985 r.

4. Paweł Szydło
„Ex libris – Mikołaj Pruzio”, 1983 r.

5. Michał Wituszyński
„Poświęcam Mikołajowi Pruzi”, 1987 r.

6. Leszek Chrząstek
„Ex libris – Lubin”, 1987 r.

7. Vladimir Dollezel (Rosja)
„Ex libris Stefana Skrzypka”, 1984 r.

8. Ryszard Baloń
„Ex libris – Mikołaj Pruzio”, 1985 r.

9. Marian Klincewicz
„Ex libris Andrzeja Owczarka”, 1985 r.

10. Jana Krejcowa (Rosja)
„Ex libris Mikołaja Pruzi”, 1985 r.

11. Stanisław Para
„Ex libris Mikołaja Pruzi”, 1987 r.

12. Otakar Marik (Rosja)
„Ex libris – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie”, 1983 r.

13. Fred Walther (Niemcy)
„Ex libris  Lubin”, 1985 r.

14. Andrzej Szklarczyk
„Ex libris  Lubin”, 1987 r.

15. Paweł Szydło
„Ex libris – Nicolaus Pruzio”, 1983 r.

16. Vladimir Dolezel
„Ex libris Mikołaja Pruzio”, 1985 r.

17. Paweł Szydło
„Ex libris – Mikołaj Pruzio”, 1985 r.